Hoş Geldin

Dart socıetY

Biz Kimiz?

Dart Society,

Çeşitli üniversitelerde eğitim-öğretim hayatına devam eden öğrencilerden oluşan inisiyatifi özerk, bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir öğrenci topluluğudur. Bünyesinde bulunan üyeleri ile birlikte eğitim eşitliği konsepti üzerine çalışmalar gerçekleştirerek komünal çalışma etiği oluşturmayı amaçlar. Dijitalleşen bilgi toplumunun beraberinde getirdiği teknolojik yeniliklere uygun olarak hazırlanmış ücretsiz eğitim içerikleri sayesinde üyelerini, üniversiteler içerisinde tekdüzeleşmiş geleneksel eğitim sisteminden alıp topluluğumuz içerisinde özelleşmiş araçlar vasıtası ile küreselleşen dünyanın dinamiklerine entegrasyonu destekler. Bunları yaparken sosyal sorumluluk ve toplumsal hizmet projeleri ile çevresel farkındalıkları arttırarak içerisinde bulunduğu toplumun sosyolojik yapısını sürdürülebilir, bilimsel ve evrensel niteliklerle yeniden inşa etme amacı güder. Kendisi gibi kâr amacı gütmeyen organizasyonlarla iş birlikleri yaparak karşılıklı bilgi aktarım platformları yaratır. Bu iş birlikleri vasıtası ile üyelerine çeşitli ekosistemlerde faaliyet gösterebilme ve güçlü sosyal ağların oluşturulmasına imkan sunar.

Topluluk

Dart temel dinamiklerini; sahip olduğu üyelerin gençlik heyecanı, çevresel farkındalığı ve içinde bulundukları topluma karşı geliştirdiği sosyal farkındalık güdüsü ile oluşturmaktadır. Üyelerinin gerek topluluk sayesinde gerek bireysel olarak katkıda bulunduğu bilgi aktarım döngüsünün bir sonucu olan entelektüel birikimin, toplumsal ve çevresel konularda gençliğe yol göstermesi Dart’ın sürdürebilirliğine katkı sağlamaktadır. Üyelerin birlikte çalışırken aralarındaki koordinasyonu topluluk tüzüğünde yer alan etik değerlere uygun bir şekilde sergilemesi üyelerin bireysellikten birlikteliğe evrilmesine öncülük etmektedir.

Eğitim

Dart’ın bünyesinde yer alan üyelerin benimsediği en temel motto eğitimin maddi ve manevi olanaklarla sınırlandırılamamış olmasıdır. Üyelerin bir bilgisayar ve internet bağlantısı ile verilen eğitimlere kolayca ulaşabilmesi eğitime duyulan hassasiyetin bir göstergesidir. “Eğitim eşitliği”nden yola çıkılarak oluşturulmuş kâr amacı gütmeyen kurslarımız sayesinde üyelerimiz hem sahip oldukları donanımların diğer üyelere aktarmakta hem de bireysel birikimlerini artırmaktadır. Akademik alanda veya iş dünyasında uzmanlaşmış, topluluk üyesi olmayan profesyonelleri “Misafir Eğitmen” adı altında üyelerimizle buluşturarak üyelerimize dijital dünyadan kesitler sunuyoruz ve entelektüel birikimlerini daha yüksek seviyelere çıkarmaları için teşvik ediyoruz.

Teknoloji

Dijital dünyanın organizasyonlara getirdiği güncel avantajlardan en önemlileri kodlama dillerine ve veri yönetime duyulan ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Dart olarak verdiğimiz kursların içeriğini, üyeler arası koordinasyonu sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz DartApp, SWO (smart work optimization) ve otomatik mail sistemini revaçta olan kodlama dilleri ve veri yönetim kitlerinden yararlanarak oluşturduk. Topluluk içerisinde gerçekleşen birçok aktivitenin altyapısının teknolojik entegrasyona uygun olarak düzenlenmiş olması hem dijital sürdürebilirliğe hem de iş yönetiminin optimizasyonuna katkıda bulunmaktadır.

YETKİNLİKLERİMİZ

Yazılım & Geliştirme

 • Python
 • Java
 • Kotlin
 • Swift
 • Flutter
 • HTML & CSS & JavaScript
 • PHP
 • MySQL
 • MongoDB
 • Firebase
 • WordPress
 • Arduino

Yönetim

 • Dijital Pazarlama
 • İçerik Pazarlaması
 • Proje Yönetimi
 • Şirket Kurulumu
 • İş Birliği

Tasarım

 • Adobe Photoshop
 • Adobe XD
 • Canva

KURSLAR & ETKİNLİKLER

Topluluğumuz içerisinde verilen eğitimlerin çeşitliliği bünyesinde bulunan üyelerin yetkinlikleri ile şekillenmektedir. Topluluğumuzdaki her bir üye hem eğitmen hem de eğitim alan kişi profiline bürünebilir, bu sayede toplum içi dinamiğini canlı tutabilmekte ve klasikleşmiş eğitim anlayışına topluluğumuz içeresinde gelişen mentor-mentee yapısıyla yeni bir bakış getirmekteyiz. Verilen eğitimlerin pratikte nasıl somut veya soyut ürünlere dönüştürebileceğini göstermek amacıyla düzenlediğimiz etkinliklerde ise üyelerimizin eğitim aldıkları konularda daha fazla yetkinleşmelerine katkıda bulunuyoruz. Hem öğreten hem de öğrenen üye modeli topluluğumuzun çekirdeğinde yer alan bilginin mitozuna sebep olmaktadır.

Have you ever written an expression that contains many features and actions simultaneously in a search engine and got results? What I’m talking about is not that simple. For example: “An orange plush bear eating his apple with one hand while riding a bicycle in Taksim square, but let this painting be like an oil painting.” Hard to even imagine, isn’t it?…

Bir Dart Society Üyesi Olmaya Ne Dersin?

There Will Be Online Zoom Sessions Held To Meet On Every 1 – 5th Of Every Month For New Members, Check Your Inbox After Submission!

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)