Hedeflerimiz

Topluluk

Dart temel dinamiklerini; sahip olduğu üyelerin gençlik heyecanı, çevresel farkındalığı ve içinde bulundukları topluma karşı geliştirdiği sosyal farkındalık güdüsü ile oluşturmaktadır. Üyelerinin gerek topluluk sayesinde gerek bireysel olarak katkıda bulunduğu bilgi aktarım döngüsünün bir sonucu olan entelektüel birikimin, toplumsal ve çevresel konularda gençliğe yol göstermesi Dart’ın sürdürebilirliğine katkı sağlamaktadır. Üyelerin birlikte çalışırken aralarındaki koordinasyonu topluluk tüzüğünde yer alan etik değerlere uygun bir şekilde sergilemesi üyelerin bireysellikten birlikteliğe evrilmesine öncülük etmektedir.

Eğitim

Dart’ın bünyesinde yer alan üyelerin benimsediği en temel motto eğitimin maddi ve manevi olanaklarla sınırlandırılamamış olmasıdır. Üyelerin bir bilgisayar ve internet bağlantısı ile verilen eğitimlere kolayca ulaşabilmesi eğitime duyulan hassasiyetin bir göstergesidir. “Eğitim eşitliği”nden yola çıkılarak oluşturulmuş kâr amacı gütmeyen kurslarımız sayesinde üyelerimiz hem sahip oldukları donanımların diğer üyelere aktarmakta hem de bireysel birikimlerini artırmaktadır. Akademik alanda veya iş dünyasında uzmanlaşmış, topluluk üyesi olmayan profesyonelleri “Misafir Eğitmen” adı altında üyelerimizle buluşturarak üyelerimize dijital dünyadan kesitler sunuyoruz ve entelektüel birikimlerini daha yüksek seviyelere çıkarmaları için teşvik ediyoruz.

Teknoloji

Dijital dünyanın organizasyonlara getirdiği güncel avantajlardan en önemlileri kodlama dillerine ve veri yönetime duyulan ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Dart olarak verdiğimiz kursların içeriğini, üyeler arası koordinasyonu sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz DartApp, SWO (smart work optimization) ve otomatik mail sistemini revaçta olan kodlama dilleri ve veri yönetim kitlerinden yararlanarak oluşturduk. Topluluk içerisinde gerçekleşen birçok aktivitenin altyapısının teknolojik entegrasyona uygun olarak düzenlenmiş olması hem dijital sürdürebilirliğe hem de iş yönetiminin optimizasyonuna katkıda bulunmaktadır.